Latvijas pārtikas produktu ražotāju tirdzniecības misija Dienvidkorejā (Seulā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas produktu ražotājus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā uz Dienvidkoreju, kas norisināsies 2019. gada 20. - 21.martā Seulā!

Tirdzniecības misija tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Korejas Republikā un Korejas Republikas importa asociāciju (KOIMA).

Nozīmīgākais biznesa pasākums vizītes laikā ir seminārs un kontaktbirža, kas notiks 19.martā. Semināra ietvaros tiks sniegta prezentācija par Dienvidkorejas tirgu un Latvijas uzņēmumiem tiks dots vārds savu produktu / sadarbības interešu prezentēšanai. Savukārt kontaktbiržas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja individuāli apspriest potenciālās sadarbības iespējas ar Dienvidkorejas pārtikas produktu iepircējiem. Pasākumam tiks piesaistīti aptuveni 30 pārtikas produktu iepircēji atbilstoši tirdzniecības misijas dalībnieku biznesa profiliem un interesēm.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

Laika grafiks pasākumiem tiks precizēts vēlāk!

19.marts
 • Ierašanās Dienvidkorejā (Seulā):
  • no Japānas (tiem, kas iepriekš dodas tirdzniecības misijā uz Japānu) vai ierašanās
  • no Rīgas (tiem, kas dodas tirdzniecības misijā tikai un Diendivkoreju)
20.marts
 • Seminārs
 • Pusdienas
 • Kontaktbirža ar Dienvidkorejas iepircējiem
 • Pārtikas pārstrādes uzņēmuma vizīte
21.marts
 • Individuālas tikšanās ar iepircējiem, ar kuriem redzama potenciālā sadarbība 
 • Vietējo uzņēmumu vizītes tirgus izpētes nolūkos (tai skaitā informācijas ieguvei par darbību D-Korejas tirgū)
 • Vizītes noslēguma sadaļa vēstniecībā
22.marts
 • Izlidošana uz Rīgu

LIAA patur tiesības atcelt tirdzniecības misiju, ja dalībai piesakās mazāk kā 5 uzņēmumi.

Galvenās pārtikas grupas, kas ir fokusā tirdzniecības misijai: gatavie un iepakotie produkti; bioloģiskā pārtika; dzērieni (alus, vīns, bezalkoholiskie dzērieni).

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

 • darbinieku komandējuma izdevumus,
 • atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai)

Pasākuma izmaksas ir plānotas aptuveni EUR 100  no uzņēmuma (neskaitot komandējuma izdevumus). Dalības maksa var mainīties atkarībā no uzņēmumu skaita, kuri dosies tirdzniecības misijā.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (uzņēmējdarbība) programmas atbalsta apjoms (vairāk informācijas šeit)kā arī de minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējiem:

 • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Katrīne Zelle, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 27548088
E-pasts: katrina.zelle [at] liaa.gov.lv