Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "SIAL Canada 2019" laikā Kanādā (Toronto)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas uzņēmumus pieteikties dalībai tirdzniecības misijai, kas notiks no 2019. gada 24. - 30. aprīlim Toronto, Kanādā, starptautiskās pārtikas un dzērienu izstādes “SIAL Canada 2019” ietvaros.

Tirdzniecības misija tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Kanādā un Kanādas vēstniecību Latvijā.

Vizītes mērķis: Veicināt tirdzniecības sadarbību ar Kanādu, noslēgtā Eiropas Savienības (ES) brīvās tirdzniecības līguma ar Kanādu ietvaros. Latvijas uzņēmējiem būs iespēja iepazīt Kanādas pārtikas rūpniecības tirgu, paplašināt zināšanas par Kanādas biznesa vidi, kā arī iegūt jaunus sadarbības partnerus.

SIAL Canada izstāde šobrīd ir vienīgais tāda mēroga pasākums Kanādā, kur aptuveni 1000 izstādes dalībnieki no 50 valstīm uzņem - vairāk nekā 18 000 iepircēju no visas pasaules.

SIAL Canada ir vienīgā izstāde Kanādā, kas piedāvā pilnu pārtikas produktu klāstu zem viena jumta. Neatkarīgi no tā, vai jūs strādājat mazumtirdzniecības, ēdināšanas vai pārtikas pārstrādes nozarē, vai vienkārši meklējat jaunus produktus vai reģionālos ēdienus no visas pasaules.

Papildus izstādes “SIAL Canada” apmeklējumam, tirdzniecības misijas dalībniekiem būs iespēja veikt tirgus izpēti uz vietas Toronto - apmeklējot nozīmīgākos mazumtirdzniecības tīklus, ja izdosies noorganizēt tikšanās, tad paralēli izveidot jaunus kontaktus ar partneriem no pārtikas rūpniecības un citām organizācijām.

Plānotā tirdzniecības misijas programma:

25.04. Izbraukšana no Rīgas, ierašanās Toronto
25.04.
  • Seminārs 
  • Uzņēmumu apmeklējumi
  • Tikšanās ar pārtikas nozares organizācijām / veikalu ķēdes pārstāvjiem 
26.04.
  • Uzņēmumu apmeklējumi
  • Tikšanās ar pārtikas nozares organizācijām / veikalu ķēdes pārstāvjiem
27.04. Brīvais laiks
28.04. Brīvais laiks
29.04.
  • Ekskursijas uz vietējiem pārtikas veikaliem un lielajām veikalu ķēdēm, lai uzzinātu par konkurējošo produktu un cenu piedāvājumu
  • Vizītes pie pārtikas produktu saistītiem inkubatoriem / inovāciju centriem
30.04.
  • Izstādes “SIAL Canada” apmeklējums / B2B kontaktbirža  (Reģistrēšanās šeit)

Atgriešanās Rīgā

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pielāgotu plānotās tikšanās uzņēmumu vajadzībām un vēlmēm.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar vietējā transporta un komandējumu (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas, dalības izstādē un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Agnija Tračuma, projektu vadītāja
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments
Eksporta veicināšanas nodaļa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28876441
E-pasts: agnija.tracuma [at] liaa.gov.lv