Latvijas nacionālais stends starptautiskajā izstādē "SIAL China" Šanhajā, Ķīnā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas un dzērienu ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "SIAL China", kas norisināsies 2015. gada 6.-8. maijā Šanhajā, Ķīnā!

SIAL China ir Ķīnas vadošā pārtikas un dzērienu izstāde, kura katru gadu norisinās vienā no lielākajām Ķīnas pilsētām Šanhajā. 2014. gadā izstādi apmeklēja 49 000 profesionālo apmeklētāju, kā arī piedalījās 2 385 dalībnieku no 61 valsts. 2015. gadā gaidāms vēl lielāks dalībnieku un apmeklētāju skaita pieaugums.

Ķīnai ar 8% no pasaules lopkopības zemes ir jānodrošina ar pārtiku 20% no pasaules iedzīvotājiem, attiecīgi pieprasījums pēc pārtikas produktiem strauji aug; it īpaši, pieaugot Ķīnas iedzīvotāju labklājībai, kā arī gaisa un ūdens piesārņotībai - pēc ekskluzīviem un dabīgiem Rietumu pārtikas produktiem. Vairāk informācijas par Ķīnas tirgu šeit.

LIAA 100% apmērā segs izstādes platības nomas (ne vairāk kā 50 kvadrātmetrus uz 6 kompānijām), stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, kā arī dalībnieku reģistrācijas maksu saskaņā ar 2010. gada 21. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.887. Vairāk informācijas šeit.

Ja piesakās mazāk nekā 5 uzņēmumi, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Dalībnieku atlasi dalībai kopstendā izstādē "SIAL China" veiks LIAA. Uzņēmumi tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Cita svarīga informācija:


  • Citas izmaksas (piemēram, mārketinga materiāli, paraugu nosūtīšana uz/ no Ķīnas u.t.t.) sedz izstādes dalībnieki;
  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Precīzas izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits un stenda noformējums.

Uzņēmumiem pašiem jāsedz savu darbinieku komandējuma izmaksas, kā arī citas izmaksas atbilstoši stenda dalības nosacījumiem.

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (transporta izdevumi, viesnīcas, dienas nauda, vīzas, apdrošināšana), kā arī izdevumus par eksponātu transportēšanu un mārketinga materiālu tulkošanu izstādes vajadzībām var atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings". Vairāk informācijas šeit.

Pieteikšanās slēgta!


Kontaktinformācija:
Valters Jēkabsons, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters [dot] jekabsons [at] liaa [dot] gov [dot] lv


Dalība nacionālajā stendā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.