Latvijas nacionālais stends starptautiskajā izstādē "Hannover Messe 2015" Hannoverē, Vācijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā inženiernozaru izstādē "Hannover Messe", kas norisināsies 2015. gada 13.-17. aprīlī Hannoverē, Vācijā!

Izstāde "Hannover Messe" ir lielākā pasaules industriālā izstāde. 2014. gada izstādē tika pārstāvēti 5000 uzņēmumi no 60 valstīm, un to apmeklēja 180 000 apmeklētāju, starp tiem vairāk kā 50 000 bija no ārvalstīm.

Izstādē ik gadu redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.

Vairāk kā 18 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi. 2013. gadā izstādes tematiskajā ekspozīcijā "Piegādes industrijai" Latvijas nacionālajā stendā piedalījās 7 uzņēmumi un LIAA.

2015. gadā Latvijas nacionālie stendi tiks izvietoti divās tematiskajās ekspozīcijās – "Zinātniskās izstrādnes un attīstība" (Research & Development) un "Piegādes industrijai, ražošanas tehnoloģijas un pakalpojumi" (Industrial Subcontracting, Production Engineering and Services).

Katrā no tematiskajiem stendiem tiek plānota ne vairāk kā 8 uzņēmumu dalība. Ja dalībai nacionālajos stendos izstādē “Hannover Messe – 2015” pieteiksies vairāk pretendentu kā plānots, tad dalībnieki tiks atlasīti, balstoties uz sekojošiem kritērijiem.

LIAA sedz izstādes platības nomas, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas saskaņā ar 2010. gada 21. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.887. Vairāk informācijas šeit.
Lai saņemtu šo pakalpojumu, dalībniekiem būs jāslēdz līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, kā arī jāapliecina nodokļu parādu neesamība.

Uzņēmumiem pašiem jāsedz savu darbinieku komandējuma izmaksas, kā arī citas izmaksas atbilstoši stenda dalības nosacījumiem.

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (transporta izdevumi, viesnīcas, dienas nauda, vīzas, apdrošināšana), kā arī izdevumus par eksponātu transportēšanu un mārketinga materiālu tulkošanu izstādes vajadzībām var atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings". Vairāk informācijas šeit.

Izstādes laikā būs iespējams piedalīties arī citos ar izstādi saistītos pasākumos (kontaktbiržās, semināros u.c.). Lūdzu, sekojiet informācijai "Hannover Messe" un LIAA mājas lapā!

LIAA nodrošinās savu darbinieku – nozares eksperta klātbūtni Latvijas nacionālajos stendos uz visu izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus potenciālo partneru uzaicināšanai un individuālo programmu sagatavošanai.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris [dot] alksnis [at] liaa [dot] gov [dot] lv

 
Dalība nacionālajā stendā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.