Latvijas nacionālais stends izstādē "GITEX technology Week 2019" Apvienotajos Arābu Emirātos (Dubaijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā informācijas tehnoloģiju inovāciju izstādē "GITEX technology week 2019", kas norisināsies no 2019. gada 6. līdz 10. oktobrim Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos.

“GITEX” Tehnoloģiju nedēļa ir viens no iespaidīgākajiem tehnoloģiju pasākumiem pasaulē. Šis, ļoti interesantais pasākums apkopo sevī visus vērienīgākos informāciju tehnoloģiju risinājumus, idejas un inovācijas, kas attīsta pasauli kurā mēs dzīvojam. Pasākuma ietvaros vairāk kā 4000 pasaules līmeņa uzņēmumi prezentēs savus jaunākos tehnoloģiju risinājumus. "GITEX" tehnoloģiju nedēļas ietvaros vienlaicīgi norisinās gan izstāde, gan arī vairākas konferences par jaunākajām tendencēm tehnoloģiju nozarē.

Uzņēmēju ieguvumi piedaloties izstādē:

  • Iespēja dažās dienās veikt apjomīgu tirgus analīzi, identificēt konkurentus;
  • Iespēja satikt sadarbības partnerus no visas pasaules aicinot tos tikties stendā;
  • Iespēja dažu dienu laikā iegūt daudz jaunus klientus no visas pasaules, kas ir gan izstādes apmeklētāji, gan dalībnieki;
  • Iespēja pirmajiem uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, kā arī uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku (tiek izstrādāts). Vairāk informācijas šeitDe minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Stenda plānotais laukums 45 m2, dalībnieku skaits - ne vairāk kā 7.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām. Dalībnieki pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transports uz izstādi un no izstādes, kā arī jāveic šā pakalpojuma apmaksu.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Filips Tālbergs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26665195
E-pasts: filips.talbergs [at] liaa.gov.lv