Latvijas nacionālais stends izstādē "FachPack 2018" Vācijā (Nirnbergā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas iepakojuma ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "FachPack 2018", kas norisināsies 2018. gada 25.-27. septembrī Vācijā, Nirnbergā!

Izstāde "Fachpack" ir uzskatāma par svarīgāko izstādi, attīstot uzņēmuma eksportu uz Vācijas, Austrijas un Šveices tirgiem. Tā pulcē vairāk nekā 1500 iepakojuma un iekārtu ražotājus no Vācijas (68%) un citām Eiropas valstīm.

2016. gadā izstādi apmeklēja 41 tūkstotis profesionālo apmeklētāju galvenokārt no Vācijas (75%). Pārējie 25% apmeklētāju bija no tādām valstīm kā Austrija, Čehija, Šveice, Itālija, Nīderlande, Polija, Francija, Slovēnija, Lielbritānija un Ungārija.

Stenda plānotais laukums - 52 m2, dalībnieku skaits - ne vairāk kā 6.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Stenda dalībniekiem pašiem, vai kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamos izstādes sabiedrības pakalpojumus eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transporta līdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414; +371 26104095
E-pasts: ilze.micule [at] liaa.gov.lv