Latvijas mūzikas industrijas pārstāvju tirdzniecības misija "M For Montreal" laikā Kanādā (Monreālā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas Mūzikas industrijas attīstības biedrību/ Latvijas Mūzikas eksports, aicina Latvijas mūzikas industrijas pārstāvjus piedalīties tirdzniecības misijā "M for Montreal" laikā, kas norisināsies laikā no š.g. gada 14. - 17. novembrim Monreālā, Kanādā!

"M for Montreal" ir ikgadēja mūzikas industrijas konference, kas notiek Monreālā, Kanādā un kuras laikā norisinās paneļdiskusijas, meistardarbnīcas, kontaktu apmaiņas pasākumi, kā arī skates mūzikas grupām un izpildītājiem.

Šo pasākumu apmeklē delegāti no visas pasaules, kuru mērķis ir veidot sadarbību ar reģiona pārstāvjiem. Pagājušā gada statistika liecina, ka to apmeklēja 12 tūkstoši interesentu un konferencē piedalījās 264 mūzikas industrijas profesionāļu no 20 valstīm. (57% Kanāda, 18% ASV, 9% Francija, 5% Apvienotā Karaliste u.c.).

Šis ir viens no centrālajiem gada notikumiem Ziemeļamerikas mūzikas profesionāļu dzīvē. Dalība šajā konferencē ir izcila iespēja dibināt kontaktus un apgūt jaunus tirgus.

Tirdzniecības misijas laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties semināros, kur ārvalstu mūzikas industrijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar jaunākajām mūzikas tirgus tendencēm. Semināru programma pieejama šeit.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

13.11. ierašanās Kanādā (individuāli)
14.11. Dalība konferencē, pasākuma oficiālā pieņemšana
15.11. Dalība konferencē, kontaktu apmaiņas pasākumi, individuālās tikšanās, festivāla apmeklējums, delegātu oficiālās vakariņas
16.11. Dalība konferencē, kontaktu apmaiņas pasākumi, individuālās tikšanās, festivāla apmeklējums, delegātu oficiālās vakariņas
17.11. Dalība konferencē, kontaktu apmaiņas pasākumi, individuālās tikšanās, festivāla apmeklējums un oficiālā pasākuma noslēguma vakars.
18.11. atgriešanās Latvijā (individuāli)

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
E-pasts: zane.biteniece [at] liaa.gov.lv