Latvijas kopstends izstādē “Stockholm Furniture Fair 2019” Zviedrijā (Stokholmā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas mēbeļu ražotājus pieteikties dalībai Latvijas kopstendā starptautiskajā izstādē "Stockholm Furniture Fair 2019" Stokholmā, Zviedrijā no 2019.gada 5.-9.februārim.

Stockholm Furniture Fair ir Skandināvijas vadošā mēbeļu izstāde. 2017. gadā izstādi apmeklēja 40 000 nozares speciālistu un tajā piedalījās ap 700 dalībnieki.

Piedāvātais Latvijas kopstends atrodas C hallē un tā platība ir 70m2, piedāvājot vietas ne vairāk kā 4 uzņēmumiem. Dalības maksa pasākumā un vieta stendā sastāda aptuveni 5600 EUR lielas izmaksas.

Uzņēmumiem pašiem jāsedz mārketinga, eksponātu transporta, kā arī savu darbinieku komandējuma izmaksas.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā izstādes organizatora noteiktajām izmaksām (1.,2. un 5. punkts jeb informācijas ievietošana izstādes katalogā, izstādes dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju, nomas maksa par ekspozīcijas laukumu, papildpakalpojumu izmaksas), pēc dalības (bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.aprīlim) iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uzņēmumi dalībai Latvijas kopstendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Filips Tālbergs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26665195
E-pasts: filips.talbergs [at] liaa.gov.lv