Latvijas kopstends izstādē "Foodex 2019" Japānā (Tokijā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas nozares uzņēmumus pieteikties dalībai Latvijas kopstendā izstādē “Foodex 2019” Japānā, kas norisināsies no 2019. gada 5. līdz 8. martam Tokijā!

Izstādē tiks izmantota standarta stenda (“shell scheme”) konstrukcija, piedāvājot vietas ne vairāk kā 6 uzņēmumiem. Stenda kopējā platība atkarīga no dalībnieku skaita. Katram dalībniekam paredzēti 9m2.

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uzņēmumiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  1. Darba vieta stendā (reģistrācija, stenda vietas un konstrukcijas noma, elektrība, darba lete ar krēslu, pārrunu galds, plaukts produktu novietošanai) – aptuveni 5100* EUR;
  2. Stenda dizaina izstrāde (fototapešu druka un aplīmēšana) – aptuveni no 800 līdz 1700 EUR* atkarībā no stenda konfigurācijas (izmaksas tiks precizētas, kad tiks precizēts dalībnieku skaits)

*...Izmaksas var tikt samazinātas, ja stenda dalībnieki piekrīt mazākai laukuma platībai uz 1 uzņēmumu.

Papildus jārēķinās ar šādām izmaksām:

  1. Transports, viesnīca;
  2. Eksponātu transportēšanas organizēšana;
  3. Papildus aprīkojuma pasūtīšana (katram uzņēmumam atsevišķi, ja būs šāda nepieciešamība).

Ar standarta stendā iekļauto aprīkojumu (kā arī papildus aprīkojama izmaksām, ja tādas nepieciešamas) var iepazīties šeit: https://www.jma.or.jp/foodex/en/img/pdf/pdf-rental.pdf

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā izstādes organizatora noteiktajām izmaksām (1.,2. un 5. punkts jeb informācijas ievietošana izstādes katalogā, izstādes dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju, nomas maksa par ekspozīcijas laukumu, papildpakalpojumu izmaksas), pēc dalības (bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.aprīlim) iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Vairāk informācijas šeit.

SVARĪGI! Ar uzņēmumiem, kuri piedalīsies kopstendā, tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā. Rēķina samaksas termiņš – 2018. gada 30.novembris.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija: 
Katrīna Zelle, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 27548088
E-pasts: katrina.zelle [at] liaa.gov.lv