Latvijas kopstends izstādē “CURVENEWYORK 2019” Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas apakšveļas zīmolus pieteikties dalībai Latvijas kopstendā starptautiskajā izstādē "CURVENEWYORK 2019" Ņujorkā, ASV no 2019. gada 25.-27. februārim.

CURVENEWYORK ir vadošā apakšveļas izstāde Ziemeļamerikas Austrumu krastā. Izstāde notiek divas reizes gadā un tajā piedalās vairāk kā 350 apakšveļas zīmolu (gan no ASV, gan starptautiski) un to apmeklē 2 700 iepircēju galvenokārt no Ziemeļamerikas.

Izstādē tiks izmantota standarta stenda konstrukcija, piedāvājot vietas 2 uzņēmumiem.  Kopstenda platība ir 9 m2. Uzņēmumam, kurš piedalīsies izstādē ir jārēķinās ar šādām izmaksām:

  1. Stenda laukuma, konstrukcijas un aprīkojuma īre: aptuveni EUR 3 500 no uzņēmuma 
  2. Stenda organizēšanas izmaksas (LIAA konsultāciju izmaksas, 30 stundas) – 896.40 EUR bez PVN.

SVARĪGI! Ar uzņēmumiem, kuri piedalīsies kopstendā, tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā. Tie uzņēmumi, kuriem ir noslēgts līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, pēc izstādes (bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.aprīlim) varēs atgūt 50% no 1. punktā norādītajām izmaksām, savukārt 2. punktā minētās stenda organizēšanas izmaksas 100% apmērā tiks finansētas no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu.

Uzņēmumiem pašiem jāsedz mārketinga, eksponātu transporta, kā arī savu darbinieku komandējuma izmaksas.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uzņēmumi dalībai Latvijas kopstendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem un kuru atbilstību izstādes koncepcijai būs apstiprinājuši arī izstādes organizatori. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414; +371 26104095
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.micule [at] liaa.gov.lv