Latvijas IKT nozares uzņēmēju tirdzniecības misija Vācijā (Hamburgā)

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas IT  nozares uzņēmumus 2019. gada 19. jūnijā piedalīties vienas dienas tirdzniecības misijā uz Hamburgu, kuru rīko LIAA sadarbībā ar Hamburgas digitalizācijas klasteri Hamburg @ Work.

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar nozares uzņēmumiem Hamburgā, kā arī dalība Hamburg @ Work un LIAA pārstāvniecības Vācijā rīkotajā tīklošanās pasākumā open Deck/Lettisches Sommerfest, kura ietvaros uzņēmumiem būs iespēja sniegt īsu prezentāciju par savu darbību aptuveni 200 pasākuma dalībniekiem – Vācijas IT nozares uzņēmējiem.

Tirdzniecības misijas programma:

19. jūnijs
7.25 lidojums Rīga-Hamburga (Air Baltic)
No 10.00 līdz 16.00 individuālās tikšanās ar uzņēmumiem Hamburgā
No 18:30 dalība networking pasākumā open Deck/Lettisches Sommerfest

20.jūnijs
8.50 – lidojums Hamburga-Rīga (Air Baltic)

Neskatoties uz piedāvātajiem lidojumu datumiem, lidojumus iespējams plānot arī citās dienās.

Minimālais uzņēmumu skaits tirdzniecības misijā - 2 uzņēmumi, maksimālais 5.

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļete Rīga – Hamburga – Rīga: apmēram 250 EUR;
  • Viesnīca: 100 - 150 EUR par nakti;
  • Uzņēmēju darba programmas sastādīšana: 59,76 EUR (bez PVN). Ja uzņēmumam ir līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, tad šī summa tiek uzskaitīta kā de minimis atbalsts.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta.

Kontaktinformācija:
Elīze Šulte
Vecākā projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039401, +371 26425900
E-pasts: elize.sulte [at] liaa.gov.lv