Latvijas iepakojuma nozares ražotāju tirdzniecības misija Nīderlandē izstādes "EmPack" laikā Hertogenbosā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas iepakojuma nozares ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Nīderlande, kas norisināsies 2015. gada 15.-16. aprīlī Hertogenbosā.

Tirdzniecības misijas mērķis ir iepazīties ar iepakojuma nozares piedāvājumu Nīderlandē, kā arī veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem un nozares aģentiem. Misijas ietvaros plānots apmeklēt iepakojuma izstādi EmPack, kas notiks Hertogenbosā (80 km no Amsterdamas), šī izstāde notiek jau 12 gadus. Pēc izstādes būs iespēja piedalīties individuālajās tikšanās.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu.

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (transporta izdevumi, viesnīcas, dienas nauda, vīzas, apdrošināšana), maksu par dalību tirdzniecības misijā, kā arī izdevumus par eksponātu transportēšanu un mārketinga materiālu tulkošanu tirdzniecības misijas vajadzībām var atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings". Vairāk informācijas šeit.

Pieteikšanās slēgta!


Kontaktinformācija:
Mairita Coņeva, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26311383
Fakss: +371 67039401
E-pasts: mairita [dot] coneva [at] liaa [dot] gov [dot] lv


Dalība tirdzniecības misijā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.