Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums novembrī samazinājies par 3,8 %

11.01.2016.

2015. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 3,8 %, tajā skaitā preču eksporta vērtība saruka par 5,8 % un importa vērtība – par 2,0 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. 

NovembrīLatvija eksportēja preces 935,3 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 060,0 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 46,9 % (2015. gada oktobrī – 47,9 %).

Svarīgākās izmaiņas eksportā novembrī, salīdzinot ar oktobri: augu valsts produktu eksports samazinājās par 33,7 milj. eiro jeb 25,4 %; koka un tā izstrādājumu eksports saruka par 22,9 milj. eiro jeb 14,1 %; minerālproduktu eksports samazinājās par 19,8 milj. eiro jeb 26,9 %; parasto metālu un to izstrādājumu eksports saruka par 7,1 milj. eiro jeb 8,9 %, mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 17,5 milj. eiro jeb 11,1 %.

Svarīgākās izmaiņas importā novembrī, salīdzinot ar oktobri: satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports samazinājās par 13,1 milj. eiro jeb 13,2 %, mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports saruka par 10,7 milj. eiro jeb 4,4 %, tekstila un tekstilizstrādājumu imports samazinājās par 9,8 milj. eiro jeb 21,7 %, parasto metālu un to izstrādājumu imports saruka par 8,4 milj. eiro jeb 10,7 %, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 23,0 milj. eiro jeb 23,3 %.

Novembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (18,5 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5 %), Vācija (6,5 %) un Zviedrija (5,4 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (15,2 % no importa kopapjoma), Vācija (12,0 %), Polija (10,3 %) un Igaunija (7,1 %).

Graudaugu produktu eksporta palielināšanos 2015. gada novembrī salīdzinājumā ar 2014. gada novembri ietekmēja eksporta pieaugums kviešiem, kviešu un rudzu maisījumam par 39,4 milj. eiro jeb 2,2 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot neapstrādātu naftas eļļu un no bitumenminerāliem iegūtu eļļu eksportam par 17,1 milj. eiro jeb 99,0 %.

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2015. gada novembrī salīdzinājumā ar 2014. gada novembri ietekmēja importa pieaugums medikamentiem par 5,4 milj. eiro jeb 16,2 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 16,1 milj. eiro jeb 21,2 %.