Ievērojot nosacījumus, Latvijā var iebraukt ārvalstu speciālisti bez 14 dienu pašizolācijas

22.05.2020.

Ārkārtējās situācijas laikā uzņēmumiem ir atļauta darba spēka starpvalstu migrācija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir noteikta par atbildīgo iestādi, kas apkopo informāciju un sniedz informatīvo atbalstu uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams nosūtīt darbiniekus darbam ārvalstīs vai kuru darbiniekiem nepieciešams iebraukt mūsu valstī Latvijas uzņēmumu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Ārvalstu speciālisti Latvijā bez 14 dienu pašizolācijas var iebraukt šādos gadījumos:

  • ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojumu sniedzēji Latvijā un, kas nepieciešami preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, vai komersanta saistību izpildei, kas saistīts ar publiskā iepirkuma līguma saistību izpildi. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz piecas dienas;
  • ārvalstnieka ierašanās saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz piecas dienas;
  • ārvalstnieka ierašanās saistīta ar Nacionālai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, kas nepieciešami komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz vienu mēnesi;
  • ārvalstnieka ierašanās saistīta ar Latvijas komersantu saistību izpildi attiecībā uz investīciju projektu īstenošanu Latvijā, kur plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz vienu miljonu eiro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par simts tūkstošiem eiro. Ārvalstnieka atrašanās Latvijā nepārsniedz piecas dienas.

Ārvalstu speciālistu iebraukšana tiek organizēta, pamatojoties uz 2020. gada 7. maijā Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem grozījumiem 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs izdevis rīkojumu Par ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei. Šā gada 16. maijā rīkojums stājās spēkā, nosakot, ka ārvalstniekiem darba pienākumu veikšanas laikā nebūs jāievēro pašizolācija (mājas karantīna) pēc ierašanās Latvijā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Rīkojums paredz, ka ārvalstu darbinieks Latvijā varēs strādāt ne ilgā kā piecas dienas, bet atsevišķos gadījumos ne ilgāk kā mēnesi.

Detalizētāk iepazīties ar nosacījumiem par ārvalstu speciālistu iebraukšanai bez 14 dienu pašizolācijas un aizpildīt pieteikuma veidlapu var iepazīties LIAA mājaslapā: www.liaa.gov.lv/lv/covid-19/aktuali-uznemumiem/pasizolacijas-iznemumi

Informāciju sagatavoja:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
+371 29725674
prese [at] liaa [dot] gov [dot] lv