Kurzemes reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācības

2019. gada 27. septembrī un 17. oktobrī
Koncertzāles “Latvija”, Green Room zālē, 2. stāvā

Adrese: Lielais prospekts 1, Ventspils

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) POLARIS procesa ietvaros, sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” ietvaros rīkos apmācību kursu Kurzemes reģiona pašvaldībām, kurās tiks strādāts pie ārējo tiešo investīciju piesaistes stratēģijas un mārketinga plāna pilnveidošanas.

Kurzemes reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācībām, un mazo pilsētu stratēģijas plānošanai paredzēts organizēt divas dizaina domāšanas darbnīcas. Iepazīšanās darbnīcas laikā, pašvaldību pārstāvji, vienas dienas gaitā iepazīsies ar citiem, salīdzināmiem, ārvalstu tiešo investīciju piesaistes piemēriem, uzzinās par dizaina domāšanas principiem un strādās dizaina darbnīcas grupu ietvaros. Savukārt otras darbnīcas laikā, pašvaldību pārstāvji radīs un pilnveidos piedāvājumus ārvalstu investoriem, kā arī identificēs veiksmīgākos komunikācijas kanālus un veiks to izvērtējumu.

Darbnīcas ietvaros dalībnieki strādās jauktās darba grupās, atbilstoši iepriekš sagatavotam pašvaldības profilam un aktualitātēm, esošajām iestrādnēm, kā arī ārējo tiešo investīciju piesaistes raksturam.

Pēc pirmās darbnīcas beigām, 3 nedēļu laikā, grupu darbinieki savās pašvaldībās un institūcijās konsultējas un veic intervijas ar speciālistiem, partneriem un klientiem, lai pārbaudītu darba grupās sagatavotos pašvaldības konkurētspējas aspektus un ārējo tiešo investīciju piesaistes virzienus.

Apmācību mērķis ir strādāt pie inovatīvas investīcijas piesaistes stratēģijas un mārketinga plāna pilnveidošanas Kurzemes reģionā, ar dizaina domāšanas metodēm.

Programma

Kontaktinformācija:
Alens Jankovskis, vecākais projektu vadītājs
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469, +371 26169940
E-pasts: alens.jankovskis [at] liaa.gov.lv