Kultūras ministrijas Latvijas Mūzikas eksporta fondam piešķir 3000 latu

Darbu uzsācis 2012. gada nogalē izveidotais Latvijas Mūzikas industrijas attīstības fonds/Latvijas Mūzikas eksports, kuru nodināja Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienība (LaIPA) kopā ar Latvijas Mūzikas informācijas centru. Fonda darbības uzsākšanu atbalsta Kultūras ministrija, piešķirot finansējumu 3000 latu apmērā.

Preses konferencē, ceturtdien, 17. janvārī kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende uzsvēra fonda izveides nozīmi, kā arī informēja par iespēju visiem radošo industriju pārstāvjiem pieteikties finansējumam Valsts Kultūrkapitāla fondā, kur šogad pirmoreiz izveidota speciāla programma radošo industriju projektiem 100 000 latu apjomā.

Fonda izpilddirektore Agnese Cimuška informēja, ka pašreiz fonda prioritārais darbības virziens ir papildus finasējuma piesaiste, piesakoties projektu finansēšanas programmām. Savukārt Arvīds Mūrnieks LaIPA valdes loceklis un arī jaunizveidotā fonda valdes loceklis informēja, ka tuvākajā LaIPA biedru kopsapulcē tiks pieņemts lēmums par procentuālo apjomu, kādu LaIPA novirzīs Latvijas Mūzikas eksporta fonda darbībai.

Latvijas Mūzikas industrijas attīstības fonds/Latvijas Mūzikas eksports ir nodibināts 2012.gada 9.novembrī. Fonda dibinātāji ir LaIPA un Latvijas mūzikas informācijas centrs. Fonda valdi veido 8 valdes locekļi Arvīds Mūrnieks,Solvita Sējāne, Juris Zalāns, Ināra Jakubone, Kārlis Būmeisters, Artis Sīmanis, Esmeralda Bērtule, Kārlis Auzāns un to vada izpilddirektore ir Agnese Cimuška. Fonda mērķis veicināt un atbalstīt Latvijas mūzikas industrijas eksporta iespējas un atpazīstamību starptautiskajos tirgos.