Kokapstrādes nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Vācijā (Garmišā-Partenkirhenē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina kokapstrādes nozares uzņēmumus laika posmā no 2018. gada 4. līdz 7.decembrim doties uz Garmišu-Partenkirheni (Garmisch-Partenkirchen) Vācijā, lai piedalītos konferencē 24. Internationales Holzbau-Forum (IHF2018)!

Konference 24. Internationales Holzbau-Forum (IHF2018) nodrošina iespēju arhitektiem, inženieriem un celtniekiem veikt pieredzes apmaiņu, kā arī konferences ietvaros ir iespēja uzzināt informāciju par jaunākajām tendencēm un procesiem, kas saistīti ar koka konstrukcijām un būvniecību.

Konference tiek organizēta reizi gadā un tajā piedalās vairāk kā 1500 nozares pārstāvji.

Vairāk informācija par konferenci: https://www.forum-holzbau.com/IHF/index_E.php

24. Internationales Holzbau-Forum (IHF2018)  konferences ietvaros notiks tikšanās ar uzņēmumiem, kā arī būs iespēja apmeklēt seminārus. Dalības maksa pasākumā sastāda aptuveni 400 EUR.

Konferences programma - šeit.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma
04.12. – Dalībnieku ielidošana Vācijā, tikšanās ar LIAA Vācijas pārstāvniecības pārstāvjiem;
05.12. – Dalība konferencē, dalība semināros;
06.12. – Dalība konferencē;
07.12. – Dalība konferencē;

Dalībniekiem ir jārēķinās ar komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Toms Sudrabs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 28780816
E-pasts: toms.sudrabs [at] liaa.gov.lv