Koka kurināmā un ar to saistīto nozaru ražotāju tirdzniecības misija izstādes "Progetto Fuoco" laikā Itālijā (Veronā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina koka kurināmā un ar to saistīto nozaru ražotāju tirdzniecības misija starptautiskās izstādes "Progetto Fuoco" laikā Italijā, kas norisināsies 2020. gada 19. - 22. februārī Veronā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Koka kurināmā un ar to saistīto nozaru ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā uz Itāliju, kas norisināsies starptautiskās nozares izstādes “Progetto Fuoco” norises laikā Veronā 2020. gada 19. - 22. februārī.

Izstāde notiek reizi 2 gados 20 gadu garumā, tā ir nozīmīgākais notikums siltuma un enerģijas ražošanas no koka kurināmā nozarē ne tikai Itālijā, bet arī pasaules līmenī.

Izstāde aizņem 130 tūkst. m2. un pulcē ap 800 dalībniekus no 40 pasaules valstīm un vairāk, kā 75 tūkst. apmeklētāju, no kuriem 25% ir ārvalstnieki no 70 pasaules valstīm.

Sīkāka informācija: https://www.progettofuoco.com/en/

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja izvietot informāciju par savu piedāvājumu LIAA pārstāvniecības Itālijā organizētajā stendā, apmeklēt izstādi, kā arī piedalīties divpusējās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas programma

18.02.2020

Ierašanās Veronā (ar avioreisiem uz Veronu vai Milānu Malpensu un Milānu Bergamo un pēc tam ar vilcienu no Milānas uz Veronu (no 1h 13 min.)

19.02.2020
Ierašanās Veronā
9:00 – 18:00 Dalība izstādē / izstādes apmeklējums / individuālās tikšanās

20.02.2020
9:00 – 18:00 Dalība izstādē / izstādes apmeklējums / individuālās tikšanās
Atgriešanās Rīgā

21.02.2020
9:00 – 18:00 Dalība izstādē / izstādes apmeklējums / individuālās tikšanās
Atgriešanās Rīgā

22.02.2020
9:00 – 18:00 Dalība izstādē / izstādes apmeklējums / individuālās tikšanās
Atgriešanās Rīgā

23.02.2020
Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete 120 - 250 EUR, vilciens 40 – 100 EUR, viesnīca 100 – 170 EUR / nakts).

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

Andra Minkeviča
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Romā:
Latvijas Republikas vēstniecība Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Milānā:
Latvijas produktu un koprades telpa “MAGNETIC LATVIA”
Via della Moscova, 2420121 Milano, Italia
Tālrunis.: +371 29256983;  +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica [at] liaa.gov.lv