Koka būvmateriālu un māju ražotāju tirdzniecības misija izstādes "BouwBeurs 2019" laikā Nīderlandē (Utrehtā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas koka būvmateriālu un māju ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Utrehtā, Nīderlandē laikā  no 2019. gada 4.-8. februārim. Tirdzniecības misijas ietvaros LIAA uzņēmējiem paredzētas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem būvniecības izstādes "BouwBeurs 2019" laikā, kur būs 16 m2 liels LIAA stends tikšanās nodrošināšanai. Tirdzniecības misija tiks veidota divām uzņēmēju grupām:

  • 1. grupa – 4. - 6. februāris
  • 2. grupa – 6. - 8. februāris

BouwBeurs ir Nīderlandes vadošā būvniecības un būvmateriālu izstāde, kas notiek reizi divos gados. To apmeklē ap 70 tūkstoši apmeklētāju, kur vairāk kā 60% ir nozares profesionāļi – būvnieki, arhitekti, dizaineri, aģenti, nekustamā īpašuma pārvaldītāji un projektu attīstītāji.

Par BouwBeurs 2019 izstādi vairāk var lasīt šeit.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 8 uzņēmumi.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī dalības maksu.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Toms Sudrabs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 28780816
E-pasts: toms.sudrabs [at] liaa.gov.lv