Izmaiņas ārvalstu juridisko personu filiāļu, pārstāvniecību dibināšanas procedūrā

Ārvalstu juridisko personu filiāļu un pārstāvniecību pārstāvjiem, kas ir saņēmuši atļaujas/ akreditācijas līdz 2015. gada 1. janvārim un kuru darbība ir spēkā arī pēc 2015. gada 1. aprīļa, ir jāiesniedz informācija Krievijas Federācijas Federālajā Nodokļu dienestā akreditēto filiāļu, pārstāvniecību iekļaušanai valsts reģistrā. Sākotnējais dokumentu komplekts par filiālē/ pārstāvniecībā nodarbinātājiem ārvalstu daba ņēmējiem ir iesniedzams Krievijas Federācijas Tirdzniecības rūpniecības kamerā. Plašāka informācija pieejama šeit.

Informācija par izmaiņām ārvalstu juridisko personu filiāļu, pārstāvniecību dibināšanas procedūrā Krievijas Federācijas teritorijā