Izglītības nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Ķīnas-Centrālās un Austrumeiropas izglītības foruma un Trade Expo laikā Ķīnā (Ninbo)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas izglītības uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Ķīnā, kas norisināsies 2019. gada 8.-12. jūnijā Ninbo.

Izglītības uzņēmumi tiek aicināti piedalīties 6. Ķīnas-CEEC Izglītības sadarbības un apmaiņas forumā, kura laikā notiks konference, izglītības izstāde un citi pasākumi. Vairāk informācijas pievienotajā Reģistrācijas formā. Ninbo pašvaldība konferences dalībniekiem nodrošinās dzīvošanu, ēdināšanu, kā arī pārbraucienus Ninbo. Interesentiem ir jāaizpilda reģistrācijas forma un tā līdz 10. maijam ir jānosūta uz e-pastiem: gyliu66 [at] 163.com un jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv.

Šajos pašos datumos LIAA organizē nacionālo stendu Ķīnas-Centrālās un Austrumeiropas izstādē Trade Expo, kurā Latvijas izglītības izstādes arī var reklamēt savus pakalpojumus. Ja vēlaties, lai nacionālajā stendā jūsu augstskolai/uzņēmumam tiktu atvēlēts atsevišķs laukums/darba vieta, lūdzam līdz 12. aprīlim pieteikties šeit.

Tirdzniecības misija un nacionālais stends tiek organizēts no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Tie, kas vēlas saņemt de minimis atbalstu, lūdzu aizpildīt arī pieteikuma anketu, pieteikšanās līdz 10. maijam:

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv