Izglītības nozares pārstāvju tirdzniecības misija izstādes "China Education Expo" laikā Ķīnā (Pekinā, Ninbo)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina augstskolas un citas izglītības iestādes un organizācijas piedalīties tirdzniecības misijā Ķīnā, kas norisināsies laikā no š.g. gada 17. līdz 24.oktobrim  Pekinā un Ninbo!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Pekinas un Ninbo augstskolām un citām izglītības jomas iestādēm/organizācijām, kā arī izglītības izstādes China International Forum on Education Pekinā apmeklējums.

Aptuvenā vizītes programma:

17.10. ierašanās Pekinā
18.-19.10. China International Forum on Education, Education B2B un apmeklējums, tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem. Education B2B piedalīsies universitātes un profesionālās skolas no visas Ķīnas.
20.-21.10. izstādes China International Forum on Education apmeklējums, tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem
22.10. LIAA organizēta kontaktbirža Pekinā (tiks aicinātas Ķīnas augstskolas un aģenti). Pēcpusdienā – pārbrauciens uz Ninbo.
23.-24.10. Latvijas dienas Ninbo
Iespēja uzstāties un izdalīt informāciju 3 universitātēs un 4 vidusskolās Ninbo pilsētā. Katra prezentācija būs 45 minūšu gara par Latviju un izglītības iespējām Latvijā. Pasākums tiks arī atspoguļots Ninbo Focus žurnālā (ikmēneša izdevums angļu un ķīniešu valodā Ninbo iedzīvotājiem).
25.10. atgriešanās Latvijā

Dalības maksa aptuveni 450* Euro. Bez tās, tirdzniecības misijas dalībnieki sedz darbinieku komandējuma izdevumus: ceļojuma biļetes, viesnīcu, dienas naudu, vietējo transportu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

* Dalībniekiem, kuri ir lielie uzņēmumi, vai uzņēmumi ar valsts kapitālu, kā arī uzņēmumi, kuriem ir nodokļu parādi, dalības maksa aptuveni 1142 Eiro un visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Tirdzniecības misija atcelta!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
E-pasts: jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv