IT uzņēmumu tirdzniecības misija pasākuma "Data Connectors Toronto Cybersecurity Conference 2019" laikā Kanādā (Toronto)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas IT un kiberdrošības uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Kanādā, kas norisināsies laikā no 2019. gada 20. marta līdz 23. martam Toronto!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Kanādas uzņēmumiem, kā arī Latvijas uzņēmumiem būs iespējas apmeklēt konferenci Data Connectors Toronto Cybersecurity Conference 2019", kuras norisināsies 21. martā.

Plašāka informācija par "Toronto Cybersecurity Conference 2019" - šeit.

Plašāka informācija par "Data Connectors Toronto Cybersecurity Conference 2019" - šeit.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

19.marts Lidojums Rīga- Toronto
20.marts Individuālās tikšanās
21.marts Pasākumu apmeklējumi un tikšanās
22.marts Individuālās tikšanās
23. - 24.marts Atgriešanās Latvijā

Minimālais uzņēmumu skaits tirdzniecības misijā - 2 uzņēmumi.

Plašāka informācija par tirdzniecības misijas programmu un izmaksām tiks precizēts pēc pieteikšanās.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar vietējā transporta un komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv