Inženiernozaru uzņēmumu dalība "b2fair" kontaktbiržā izstādes "Hannover Messe" ietvaros Vācijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties "b2fair" kontaktbiržā, kas norisināsies 2015. gada 13.-17. aprīlī izstādes "Hannover Messe" ietvaros Hannoverē, Vācijā!

Izstāde "Hannover Messe" ir lielākais pasaules industriālais gadatirgus. 2014. gadā izstādē tika pārstāvēti 5000 uzņēmumi no 60 valstīm, un to apmeklēja 180000 apmeklētāju, starp tiem vairāk kā 50 000 bija no ārvalstīm.

Izstādē ik gadu redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū metālapstrādē, mašīnbūvē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādē, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās ar inženiernozaru  jomās.

Vairāk kā 18 gadu šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi. Pērn izstādes tematiskajā ekspozīcijā "Piegādes industrijai" Latvijas nacionālajā stendā piedalījās 7 uzņēmumi un LIAA.

2015. gadā Latvijas nacionālie stendi tiks izvietoti divās tematiskajās ekspozīcijās – "Zinātniskās izstrādnes un attīstība" (Research & Development) - Halle 002, stends Nr. C57 un "Piegādes industrijai, ražošanas tehnoloģijas un pakalpojumi" (Industrial Subcontracting, Production Engineering and Services) – Halle 004, stends H62.

Paralēli izstādes tiešajai darba gaitai, 14. -17. aprīlī notiks starptautiska uzņēmumu kontaktbirža "b2fair" , kurā ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (www.een.lv) informācijas datu bāzes palīdzību izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem tiks sagatavotas un realizētas individuālu tikšanos programmas.

"b2fair" ir daudzgadīgs Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekts, kurā kopš 2004. gada ir piedalījušies gandrīz 4 tūkstoši inženiernozaru uzņēmumu no 40 valstīm un notikušas ap 30 tūkstošiem savstarpēju tikšanos. Kopš 2004. gada "b2fair" kontaktbiržā izstādes "Hannover Messe" iervaros piedalās arī Latvijas uzņēmumi, kas izmanto iespēju piedalīties gan izstādē, gan kontaktbiržā.

Aicinām Latvijas uzņēmējus – izstādes "Hannover Messe 2014" dalībniekus un apmeklētājus – piedalīties "b2fair" kontaktbiržā! Pieteikšanās dalībai, aizpildot uzņēmuma profila veidlapu "b2fair" mājas lapā www.b2fair.com/Hannovermesse2015

  1. "Hannover Messe - 2015" izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem - maksa viena uzņēmuma vienam dalībniekam ir 89,- EUR;
  2. Ja no viena uzņēmuma – izstādes dalībnieka vai apmeklētāja piedalās vairāki dalībnieki, tad par katru nākošo dalībnieku ir jāpiemaksā 50 EUR.
  3. Uzņēmumu papildus izmaksas ir pašu uzņēmumu pārstāvju ceļojuma, dienas naudas, naktsmītnes un prezentācijas izdevumi.

Augstāk minētājās dalības maksās gan izstādes dalībniekiem, gan apmeklētajiem ietilpst uzņēmuma individuālo tikšanos darba programmas sagatavošana, izstādes ieejas karte, uzņēmuma biznesa profila publikācija kopējā kontaktbiržas katalogā, piedalīšanās semināros, konferencēs un citos pasākumos.

Komersanti savu darbinieku komandējuma izdevumus (transporta izdevumi, viesnīcas, dienas nauda, vīzas, apdrošināšana), maksu par dalību tirdzniecības misijā, kā arī izdevumus par eksponātu transportēšanu un mārketinga materiālu tulkošanu tirdzniecības misijas vajadzībām var atgūt līdz 70 %, iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings". Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, dalībniekiem būs jāslēdz līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, kā arī jāapliecina nodokļu parādu neesamība.

EEN projektu ietvaros 2015. gadā tiek plānotas vēl vairākas inženiernozaru uzņēmumu kontaktbiržas, t.sk. izstādēs: "Elmia Subcontractor - 2015" Jenšēpingā, Zviedrijā, "MIDEST – 2015" Parīzē, Francijā un "Tech Industry – 2015" Rīgā, Latvijā.

Lūdzu, sekojiet informācijai LIAA mājas lapā! Pieteikšanās šiem pasākumiem tiks izziņota atsevišķi.

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris [dot] alksnis [at] liaa [dot] gov [dot] lv

 
Dalība tirdzniecības misijā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.