Inženiernozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Elmia Subcontractor-2017" laikā Zviedrijā (Jēnšepingā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā starptautiskās izstādes "Elmia Subcontractor – 2017” laikā! Tirdzniecības misija norisināsies 2017. gada 14. – 17. novembrī.

Starptautiskā izstāde „Elmia Subcontractor - 2017” notiks š.g. 14. - 17. novembrī, Jenšēpingas izstāžu kompleksā. Tā ir lielākā Zviedrijas industriālo piegāžu un kooperācijas izstāde. Izstāde tiek rīkota kopš 1975. gada, šogad tā tiek rīkota 42. reizi, Latvijas uzņēmumi šajā izstāde piedalās kopš 2003. gada.

Izstādē katru gadu vidēji piedalās 1200 kompānijas no 30 valstīm t.sk. no Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas, u.c. valstīm. Izstādi katru gadu apmeklē apmēram 15 000 apmeklētāju. 2016. gadā Latvijas nacionālajā stendā, individuālajos stendos un arī kontaktbiržā kopā bija pārstāvēti 20 Latvijas uzņēmumi un organizācijas. Latvijas uzņēmēju dalība izstādē ir vainagojusies ar panākumiem, vairāki Latvijas uzņēmēji jau vairākus gadus sadarbojas ar Skandināvijas uzņēmumiem.

Izstādes galvenā tematika ir piegādes un kooperācija. Izstādē pārstāvētās nozares ir autobūves komponentu ražošana, mašīnbūve un metālapstrāde, iekārtu un tehnoloģisko rīku ražošana, plastmasas un gumijas detaļu izgatavošana, elektronika un automatizācija, dizaina izstrādnes un projektēšana.

Izstādes laikā, 14. un 15. novembrī būs iespējams piedalīties kontaktbiržā “Subcontractor Connect”: www.b2match.eu/subcontractorconnect2017

Šāda veida pasākums ir papildus iespēja gan tiešajiem izstādes dalībniekiem, gan arī tās apmeklētājiem satikties un veidot savstarpējos biznesa kontaktus. 2016. gadā šajā kontaktbiržā piedalījās 100 uzņēmumi no 15 valstīm un divu dienu laikā kopā notika apmēram 700 savstarpējās tikšanās.

Pieteikšanās kontaktbiržai, aizpildot Jūsu uzņēmuma profila veidlapu interneta mājas lapā līdz 2017.gada 10.novembrim: www.b2match.eu/subcontractorconnect2017  

Uzņēmumiem ir jārēķinās ar sekojošiem izdevumiem:

  1. Dalības maksa – pārdevējiem par kontaktbiržu gan izstādes tiešajiem dalībniekiem, gan tās apmeklētājiem ir 249,- EUR, plus 25% Zviedrijas PVN: www.b2match.eu/subcontractorconnect2017/pages/21554-fees
  2. Dalības maksa – pircējiem ir bezmaksas.
  3. Dalības maksa par kontaktbiržu būs jāsamaksā tās rīkotājorganizācijas kontā tūlīt pēc Jūsu uzņēmuma profila reģistrācijas internetā.
  4. Pēc samaksas saņemšanas Jūsu uzņēmuma profils elektroniski tiks apstiprināts kopīgajā visas kontaktbiržas dalībnieku sarakstā. Tikai pēc tam - līdz 10. novembrim Jūs varēsiet pieteikt savas individuālās tikšanās ar kontaktbiržā reģistrētajiem un attiecīgi Jūsu izvēlētajiem uzņēmumiem.
  5. Šajā dalības maksā gan izstādes dalībniekiem, gan apmeklētajiem ietilpst uzņēmuma individuālās kontaktbiržas darba programmas sagatavošana, izstādes ieejas karte, uzņēmuma biznesa profila publikācija kopējā kontaktbiržas dalībnieku katalogā, u.c. pakalpojumi.
  6. Uzņēmumiem pašiem jāsedz savas izmaksas saistībā ar savu pārstāvju braucienu, dienas naudas, naktsmītnes, iespējamie izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas organizāciju, utt.

LIAA darbinieki sniegs metodisku palīdzību saistībā ar Jūsu reģistrāciju kontaktbiržā, brauciena organizēšanu, naktsmītnēm, kā arī uz vietas Jenšēpingā – kontaktbiržas laikā.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 27. oktobrim.

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv