Informācija par nozarēm

2014.gada 17.aprīlī Rīgā norisinājās Starpvaldību komiteja, kuras ietvaros Uzbekistānas puse sniedza pārskatu par investīciju vidi un iespējām sadarbībai pārtikas nozarē: 

Investment potential of food industry of the Republic of Uzbekistan
Economic and investment potential of the Republic of Uzbekistan