Informācijas uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "SAMS 2019" Vācijā (Berlīnē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā izstādēs "SAMS 2019" laikā Vācijā, kas norisināsies no 2019. gada 25. līdz 26. februārim Berlīnē.

IT conference “SAMS” ir viena no vadošajām licenču pārvaldīšanas konferencēm vāciski runājošajiem tirgiem (DACH). Tajā piedalās globālie programmatūras aktīvu pārvaldītāji, licenču pārvaldītāji un vadošie IT pakalpojumu speciālisti. Neatkarīgi no tā, kur atrodaties SAM ekosistēmā, lielākais Vācijas SAM & IT iepirkumu nozares pasākums piedāvā jums plašu ieskatu industrijā un iespēju tikties ar sadarbības partneriem. Pasākumā piedalās ap 400 SAM ekspertu vairāk kā 80 dažādās sesijās un ir iespējams elektroniski vienoties par tikšanos ar citiem B2B interesentiem, kā arī paredzētas plašas tīklošanās iespējas visu pasākuma laiku.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

24.02 Ierašanās Berlīnē, biznesa tikšanās
25.-26.02 izstādes “SAMS 2019” apmeklējums
27.04. biznesa tikšanās, lidojums uz Latviju

Dalībniekiem ir jārēķinās ar pasākuma ieejas biļetes, komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda izmaksām, kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Pasākuma ieejas biļetes cenas pieejams izstādes mājaslapā: https://www.sam-strategies.de/book-now/

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 31. janvārim.

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv