Informācijas tehnoloģiju uzņēmumu tirdzniecības misija pasākuma "Kazakhstan International Information Technologies, Security and Communication Exhibition" laikā Kazahstānā (Almatī)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā starptautiskās izstādēs “Kazakhstan International Information Technologies, Security and Communication Exhibition” norises laikā. Tirdzniecības misija norisināsies no 2019. gada 24. līdz 26. aprīlim Almatī, Kazahstānā.

Tirdzniecības misijas provizoriskā programma:

22/23.04 Izlidošana no Rīgas
23.04 Ierašanās Kazahstānā, biznesa tikšanās
24.- 26.04 izstādes “Kazakhstan International Information Technologies, Security and Communication Exhibition” apmeklējums, biznesa tikšanās
27.04. lidojums uz Latviju

Paralēli izstādes norisei tiks organizēts Latvijas IT seminārs, kura laikā Latvijas uzņēmumiem būs iespēja iepazīstināt Kazahstānas iepircējus ar saviem sniegtajiem pakalpojumiem un precēm.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar pasākuma ieejas biļetes, komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda izmaksām, kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Minimālais uzņēmumu skaits tirdzniecības misijā - 2 uzņēmumi. Ja netiek savākts minimālais dalībnieku skaits LIAA patur tiesības atcelt Tirdzniecības misiju.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Visi dokumenti atbalsta līguma slēgšanai jāiesniedz LIAA piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv