Informācija uzņēmumiem par aktualitātēm bezlīguma BREXIT gadījumā

01.10.2019.

Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts (TAXUD) ir izveidojis komunikācijas kampaņu, lai mudināu uzņēmumus sagatavoties bezlīguma BREXIT iespējamībai, īpaši norādot uz nepieciešamību ar šo informāciju iepazīties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Zemāk atrodams muitas ceļvedis un vispārīgu noteikumu detalizēti kontralsaraksti, kas palīdzēs uzņēmumiem, kuri tirgojas ar Lielbritāniju, veikt sagatavošanos. 

Papildu aktualitātes BREXIT kontekstā atrodamas Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas “Brexit” vietnē: www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit