IKT un start-up nozares uzņēmumu tirdzniecības misija starptautiskās IKT izstādes “SMAU” laikā Itālijā (Milānā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas Informācijas tehnoloģiju, tai skaitā start-up, uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies starptautiskās inovāciju un informācijas tehnoloģiju izstādes – biznesa tīklošanas pasākuma “SMAU” norises laikā Itālijā, kas norisināsies 2018. gada 23. - 25.oktobrī Milānā.

Pasākuma fokuss ir uzņēmumu, pašvaldību, institūciju u.c. iepazīstināšana ar inovācijām un IT nozares piedāvājumu. Aktivitāte notiek jau vairāk kā 50 gadus un ir izveidojusies par IT inovāciju “ekosistēmu” ar vairāk nekā 50 000 aktīviem uzņēmumiem un vairāk nekā 200 000 uzņēmumu profilu datubāzi. “SMAU” izstādi – biznesa tīklošanas pasākumus katru gadu apmeklē ap 50 000 uzņēmēju un ap 2 200 preses pārstāvju. Lielākā daļa apmeklētāju (54%) ir uzņēmēji, kā arī pašvaldību un institūciju pārstāvji, pārējie ir IT nozares profesionāļi.

Sīkāka informācija mājas lapā: https://www.smau.it

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja izvietot informāciju par savu piedāvājumu LIAA pārstāvniecības Itālijā organizētajā stendā, prezentēt savu produktu / risinājumu LIAA organizētā seminārā, kā arī piedalīties divpusējās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas programma
22.10.2018                          
Ierašanās Milānā
23.10.2018
Ierašanās Milānā
9:00 – 18:00 Dalība izstādē – biznesa tīklošanas pasākumā “SMAU” / individuālās tikšanās
24.10.2018
9:00 – 18:00 Dalība izstādē – biznesa tīklošanas pasākumā “SMAU” / dalība biznesa seminārā / individuālās tikšanās
25.10.2018
9:00 – 18: Dalība izstādē – biznesa tīklošanas pasākumā “SMAU” / individuālās tikšanās / atgriešanās Rīgā
26.10.2018
Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete 150 – 200 EUR, viesnīca 80 – 150 EUR / nakts).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv

Andra Minkeviča
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Tālrunis.: +371 29256983
Tālrunis.: +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica [at] liaa.gov.lv