IKT nozares uzņēmumu valsts vizīte Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizītes ietvaros Kostarikā un Čīlē

 

"This project is funded by the European Union."

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties Valsts vizītei, kura norisināsies Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizītes ietvaros no 2018. gada 8. līdz 13. aprīlim!

Dalībai vizītē aicināti piedalīties IKT nozares uzņēmumi, kuri darbojas: e-pārvaldes, e-veselības, e-izglītības, e- e-loģistikas un e-finanšu pakalpojumu sektoros.

Tirdzniecības misija tiek organizēta “Tirgus pētījuma par Baltijas valstu e-pārvaldības uzņēmumu iespējām Kostarikā un Čīli” ietvaros. Tirdzniecības misiju organizē ES-Latīņamerikas fonds sadarbībā ar ElanBiz. Tirdzniecības misijā var piedalīsies līdz 7 IKT nozares pārstāvjiem no katras Baltijas valsts.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar ES-Latīņamerikas fondu un ElanBiz. Tirdzniecības misijas ietvaros Kostarikā un Čīlē notiks gan divpusējās tikšanās ar uzņēmumiem atbilstoši katra profilam un interesēm, gan arī tikšanās ar Kostarikas un Čīles tirdzniecības kamerām, IKT klasteriem un valsts sektora pārstāvjiem.

Vizītes programmas projekts:
7.04.2018 Izlidošana no Rīgas uz San Hosē,  Kostarika
8.04. 2018 Ielidošana San Hosē,  Kostarikā
9.04. 2018- 10.04.2018
Tikšanās ar:

11.04. 2018 Lidojums no Kostarikas uz Čīli
12.04. 2018-13.04. 2018
Tikšanās ar:

14.04.2018. Izlidošana uz Rīgu

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas. Valstu apmeklējumu secība var var mainīties.

Lūgums interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā uz Kostariku un Čīli pieteikties un informēt par uzņēmuma individuālajām interesēm iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 23. februārim, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu angļu valodā.

Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu valsts.vizites [at] liaa.gov.lv, kā arī oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Aviobiļete Rīga – San Hosē- Santjago – Rīga: apmēram 2000 EUR (provizoriskās izmaksas)
  • Dalībniekiem ES-Latīņamerikas fonds un ElanBiz sedz dzīvošanas izmaksas, kā arī transporta izdevumus uz vietas Kostarikā un Čīlē

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki varēs pretendēt arī uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Ņemot vērā, ka vizītē paredzēta ne vairāk kā 7 uzņēmumu dalība par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pielikumā pievienota ElanBiz un ES-Latīņamerikas fonda sagatavoto pētījumu par Baltijas valstu iespējām Čīlē un Kostarikā.

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne [at] liaa.gov.lv