FM: Maijā samazinās vairāku ar Krievijas tirgu saistītu rūpniecības nozaru ražošanas apjomi

Publicētie apstrādes rūpniecības izlaides apjomu dati liecina, ka gada izaugsme šā gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem mēnešiem, pat neskatoties uz ievērojami zemākiem krituma tempiem metālu nozarē, ir samazinājusies, uzrādot 1,8% pieaugumu. Izaugsmi turpina nodrošināt pēc īpatsvara lielākās apstrādes rūpniecības nozares – pārtikas, koksnes un gatavo metālizstrādājumu ražošana, toties ir būtiski samazinājumi vairāku citu nozaru sniegumā.

Saražoto pārtikas produktu apjoms maijā, salīdzinot ar pērnā gada maiju, ir audzis par 3,6%. Jāatzīmē, ka tas ir zemākais nozares gada pieauguma temps šogad. Tajā pašā laikā jāuzsver, ka izaugsmi nozarē lielā mērā uztur pārtikas ražošana eksportam, jo nozares apgrozījuma dati par pirmajiem četriem šā gada mēnešiem norāda uz ievērojami straujākiem apgrozījuma pieauguma tempiem ārējā tirgū, salīdzinot ar vietējo.

Spēcīgus pieauguma tempus kārtējo mēnesi uzrāda kokrūpniecība, kur maijā tika saražots par 8,5% vairāk produkcijas, salīdzinot ar 2013. gada maiju. Ņemot vērā, ka vairāk par 70% no nozares produkcijas tiek eksportēti, var secināt, ka ārējais pieprasījums pēc koksnes un tās izstrādājumiem turpina kāpt. Tas savukārt liecina par augošām būvniecības tendencēm Eiropas Savienībā.

Atzinīgi vērtējamas arī citas apstrādes rūpniecības nozares, kuras maijā ir uzrādījušas labus izaugsmes tempus. Tā, piemēram, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā bija 9,6% pieaugums, ko iespējams daļēji var attiecināt uz šā gada 1. ceturksnī nozarē veiktajām investīcijām. Arī mēbeļu ražošanā turpinājās izaugsme – 10,3% apjomā. Bet vislielāko gada pieaugumu jau kārtējo reizi uzrādīja inovatīvā un augstas pievienotās vērtības nozare - datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, kur izaugsme bijusi 80,4% apmērā.

Lai arī maijā gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē gada griezumā bija pieaugums 2,6% apjomā, pārējās mašīnbūves un metālapstrādes nozares, par kurām ir pieejamai dati, ir uzrādījušas kritumu. Tieši maijā trijās no šīm nozarēm (mehānismu un darba mašīnu, elektrisko iekārtu un automobiļu un piekabju ražošana) samazinājums tika fiksēts pirmo reizi šajā gadā. Turklāt kritumi ir vērojami arī mēneša griezumā. Tā kā vairāk par 80% no šajās nozarēs saražotās produkcijas tiek eksportēti, problēmas varētu būt radušās tieši ārējos tirgos, kas iespējams izriet no Krievijas un Ukrainas konflikta, jo daudzu metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumu darbība ir cieši saistīta ar Krievijas tirgu.

Izlaides kritums metālu ražošanā maijā salīdzinājumā ar aprīli ir samazinājies uz pusi un sasniedz 30% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Tomēr tas joprojām ir liels kritums, jo pērn maijā tika apturēta ražošana AS “Liepājas metalurgs” un šī uzņēmuma darbība vairs neietekmē nozares gada izaugsmes rādītājus.

Iemesli produkcijas izlaides samazinājumam apģērbu (-16,4% gada greizumā) un tekstilizstrādājumu (-5%) ražošanā visdrīzāk ir tie paši, kas iepriekš - ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Krievijā un ģeopolitiskie saspīlējumi reģionā. Maijā, salīdzinot ar pērnā gada maiju, par 17,4% kritās arī dzērienu ražošanas apjomi. Joprojām samazinās iekārtu un ierīču remonta apjomi (-29,6%), neskatoties uz aktīvo remontdarbu sezonu AS "Rīgas kuģu būvētava", kas regulāri ziņo par lielu pasūtījumu izpildi un jaunu pasūtījumu saņemšanu.

Eiropas Komisijas apkopotais un ik mēnesi publicētais Ekonomikas sentimenta indekss Eiropas Savienībā pēc 13 mēnešu pieauguma jūnijā ir uzrādījis niecīgu kritumu, bet tas joprojām pārliecinoši pārsniedz 100 punktu atzīmi, tādējādi liecinot par labām ekonomiskās attīstības tendencēm reģionā. Turklāt Latvijas rūpnieku konfidence jūnijā ir atkal uzlabojusies, tāpēc sagaidāms, ka apstrādes rūpniecības sniegums turpmākajos mēnešos varētu pieaugt.