Biznesa forums 2014: Investoru piesaiste un veiksmīga biznesa uzsākšana

Biznesa forums 2014: Investoru piesaiste un veiksmīga biznesa uzsākšana