Uzņēmējdarbības iespējas Austrālijā (vebinārs)

Aicinām klausīties vebināru par uzņēmējdarbības attīstības iespējām Austrālijā un iegūt praktiskus padomus, kā uzsākt eksportu uz šo attālo un nereti maz izprasto tirgu!

Vairāk informācijas un pieteikšanās LIAA mājaslapā: 
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/vebinars-uznemejdarbibas-iespejas-au...