EP deputāti rosina ES palīdzēt piena, augļu un dārzeņu ražotājiem atrast jaunus eksporta tirgus

09.07.2015.

Eiropas Savienībai (ES) ir jāpalīdz lauksaimniekiem gūt taisnīgākus ienākumus salīdzinājumā ar citiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem, jāievieš rīki, kas ļautu noturēties tirgus svārstībās, un jāpalīdz atrast jaunu eksporta tirgu produktiem, kurus importa aizlieguma dēļ vairs nevar realizēt Krievijas tirgū, norādījuši Eiropas Parlamenta (EP) deputāti divās rezolūcijās, ko pieņēma otrdien.

Tāpat deputāti arī aicina dalībvalstis vairāk stimulēt lauksaimniekus uz spēku apvienošanu ražotāju organizācijās, aģentūru LETA informēja EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.

"ES piena nozarē ir daudz nākotnes iespēju, bet Eiropas Komisija (EK) līdz šim brīdim nav pienācīgi novērtējusi jaunās grūtības, ar kurām jāsaskaras ražotājiem, piemēram, ar piena kvotu izbeigšanos, nesen pagarināto Krievijas embargo ES pārtikai un cenu svārstībām. ES vairāk jāpalīdz savai piena nozarei kļūt par globālo līderi, nevis sekotāju", sacīja EP deputāts, kas sagatavoja rezolūciju par pienu un bija arī galvenais atbildīgais par piena tiesību aktu paketes virzību EP 2012.gadā.

Rezolūcija, kas pēta ES piena nozares izredzes, apstiprināta ar 510 balsīm par, 154 pret un 44 atturoties.

Savukārt ziņotājs rezolūcijai par augļiem un dārzeņiem, kuru EP pieņēma ar 598 par, 53 pret un 41 atturoties, norādīja, ka jāiedrošina ražotāji pievienoties ražotāju organizācijām, lai palielinātu savas iespējas ietekmēt iepirkuma cenas, nostiprinātu pozīcijas pārtikas piegādes ķēdē un tādējādi uzlabotu ienākumus. "Ir būtiski arī palielināt savu konkurētspēju un risināt netaisnīgu tirdzniecības praksi. Turklāt ES ir jāpalīdz lauksaimniekiem atrast jaunus noieta tirgus un jāveicina eksports", viņš sacīja.

Tāpat EP deputāti pieprasa uzlabot piena tirgus novērošanu, ieviest efektīvākus rīkus, kas ļautu pretoties tirgus kropļojumiem un svārstībām, kā arī praktiski palīdzēt piena ražotājiem un dārzeņu audzējiem apvienoties ražotāju organizācijās.

EP arī aicina EK un ES dalībvalstis iesniegt jaunus tiesību aktu priekšlikumus par negodīgas tirdzniecības prakses ierobežošanu piena un augļu nozarē, piemēram, lai aizsargātu lauksaimniekus pret citu nozares dalībnieku un izplatītāju dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Izteikts aicinājums uzdot un palīdzēt nesen izveidotajam Piena tirgus novērošanas centram, laicīgāk brīdināt par krīzēm un sniegt ieteikumus to novēršanai.

Deputāti arī aicina uzlabot ražošanas organizāciju atzīšanas noteikumus, lai palielinātu lauksaimnieku ietekmi sarunās par iepirkumu, kā arī palīdzēt ražotāju organizācijām vairāk motivēt lauksaimniekus tām pievienoties vai apvienot vairākas jau pastāvošas organizācijas. Uzsvērts, ka nepieciešams arī dažādot eksporta tirgus, ņemot vērā, ka Krievijas 2014.gada augustā noteiktais aizliegums Eiropas piena produktiem ir nelabvēlīgi ietekmējis ES iekšējo tirgu, kā arī ņemot vērā piena kvotu atcelšanu.

EP pārstāvji arī izteikuši aicinājumu stimulēt augļu un dārzeņu eksportu, tirdzniecības sarunās ar trešajām valstīm panākot muitas nodevu samazināšanu un fitosanitāro prasību mīkstināšanu, un rūpīgi vērojot starptautiskos tirgus, lai pamanītu jaunas piena produktu eksporta iespējas.