Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija polimēru un plastmasu nozares izstādes "FAKUMA" laikā Vācija (Frīdrihshāfenā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā starptautiskās izstādes "Fakuma-2018" laikā Vācijā, kas norisināsies 2018. gada 16.-19. oktobrī Frīdrihshāfenā!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Vācijas uzņēmumiem, kā arī būs iespējams apmeklēt starptautisko izstādi "Fakuma - 2018".

"Fakuma" ir viena no lielākajām polimēru un plastmasu tehnoloģiju nozares izstādēm pasaulē, kura norisinās katru otro gadu. 2016. gadā tajā piedalījās apmēram 1800 kompānijas.

Šoreiz tirdzniecības misijas norises laiks ir ticis izvēlēts ar tādu aprēķinu, ka vienlaicīgi ar izstādi Frīdrihshāfenā, notiek vēl cita izstāde “eMove 360˚ Europe”, Minhenē, 16.-18.oktobrī.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

15. oktobris Ierašanās Vācijā (individuāli)
16. oktobris Ierašanās Vācijā (individuāli), Vācijas uzņēmumu apmeklējumi, izstādes “Fakuma” apmeklējums, individuālās tikšanās
17. oktobris Vācijas uzņēmumu apmeklējumi, izstādes “Fakuma” apmeklējums, individuālās tikšanās
18. oktobris Vācijas uzņēmumu apmeklējumi, izstādes “Fakuma” apmeklējums, individuālās tikšanās, atgriešanās Latvijā.
19. oktobris Atgriešanās Latvijā (individuāli)

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.

Tirdzniecības misija atcelta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

Kaspars Rožkalns
Padomnieks (Dienvidvācijā)

Adrese: Botschaft der Republik Lettland in der Bundesrepublik Deutschland
Reinerzstraße 40/41, 14193 Berlin, Deutschland
Tālrunis: +49 3060929421
Fakss: +49 3060929420