Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija kontaktbiržas "MI-19 (Match Industry)" laikā Somijā (Pori)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā kontaktbiržas "MI-19 (Match Industry)" laikā, kas norisināsies 2019. gada 12.-14. jūnijā Pori!

MI-19 Match Industry ir specializēta kontaktbirža, kas jau sesto gadu norisināsies Somijas pilsētā Pori un kuras mērķauditorija ir inženiernozaru uzņēmumi, kuri var būt apakšpiegādātāji tehnoloģiju uzņēmumiem, kas saistīti ar enerģētiku, automatizāciju un kuģubūvi.

Pasākumā plāno piedalīties ap 300 uzņēmumu no Somijas un citām valstīm, no kuriem aptuveni 20 būs lielie uzņēmumi, kas darbojas kā ģenerālie darbuzņēmēji (main contractors)

Papildus tikšanām ar šiem uzņēmumiem, būs iespējams organizēt individuālās tikšanās ar pārējiem pasākuma dalībniekiem.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

  • 12.jūnijs            Ierašanās Pori, tikšanās uzņēmumos Pori apkārtnē (tbc)
  • 13.jūnijs            Dalība MI-19 kontaktbiržā
  • 14.jūnijs            Tikšanās uzņēmumos Pori apkārtnē (tbc), atgriešanās Latvijā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Dalība pasākumā ir bezmaksas.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

Irena Cirule
Commercial Officer | Agente Comerciale
Embassy of Canada | Ambassade du Canada
Adrese: Baznīcas 20/22, Riga LV-1010
Tālrunis: +371 67813962; +371 67813945 
Mobilais t.: +371 26662885 
E-pasts: irena.cirule [at] international.gc.ca