Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "InnoTrans - 2018" laikā Vācija (Berlīnē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vācijā, kura norisināsies dzelzceļu tehnoloģiju izstādes ”InnoTrans - 2018” laikā Berlīnē, 2018. gada 17. – 20. septembrī!

„InnoTrans”  ir viena no lielākajām transporta tehnoloģiju izstādēm pasaulē, un notiek reizi 2 gados.

Šogad izstādē tiks pārstāvētas šādas nozares:

  • dzelzceļa transporta līdzekļu tehnoloģijas,
  • dzelzceļu infrastruktūra,
  • tuneļu konstruēšana,
  • publiskais transports,
  • publiskā transporta līdzekļu interjeri, komforts un pakalpojumi reisu laikā.

Izstāde notiks Messe Berlin izstāžu kompleksā. 2016. gadā izstādē piedalījās 2955 kompānijas no 60 valstīm, izstādi apmeklēja apm. 138 000 apmeklētāju no 100 valstīm.

Līdzīgi kā 2012., 2014. un 2016.gados LIAA organizē Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misiju, kuras laikā notiks izstādes apmeklējums. Misijas dalībnieki saņems LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus potenciālo sadarbības partneru uzaicināšanai un uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

17. septembris Ierašanās Berlīnē (individuāli)
18. septembris Izstādes “InnoTrans” apmeklējums, individuālās tikšanās, Vācijas uzņēmumu apmeklējumi
19. septembris Izstādes “InnoTrans” apmeklējums, individuālās tikšanās, Vācijas uzņēmumu apmeklējumi
20. septembris Izstādes “InnoTrans” apmeklējums, individuālās tikšanās, Vācijas uzņēmumu apmeklējumi, atgriešanās Latvijā

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv