Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "evs32" laikā Francijā (Lionā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā elektromobilitātes izstādes "evs32" laikā Francijā, kas norisināsies 2019. gada 19.-22. maijā Lionā!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Francijas uzņēmumiem, kā arī būs iespējams apmeklēt starptautisko izstādi "International Electric Vehicle Exhibition", kas ir nozīmīga jauno mobilitātes tehnoloģiju izstāde, un, kuras tematika ir sekojoša: elektrotransporta līdzekļi, lādēšanas stacijas, saziņas iekārtas, automatizācija, dizains, jaunie materiāli.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

  • 19.maijs - Ierašanās Francijā (individuāli);
  • 20.maijs - Francija uzņēmumu apmeklējumi, izstādes apmeklējums, individuālās tikšanās;
  • 21.maijs - Francijas uzņēmumu apmeklējumi, izstāde apmeklējums, individuālās tikšanās;
  • 22.maijs - Atgriešanās Latvijā (individuāli).

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tml.).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (uzņēmējdarbība) programmas atbalsta apjoms: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u, kā arī De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.


Pieteikšanās līdz 15. aprīlim.

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

Solvita Gulbe
LIAA pārstāvniecības vadītāja Francijā
Adrese: Ambassade de la République de Lettonie en France
6, Villa Saïd 75116 Paris, France
Tālrunis: +33 153645815
Fakss: +33 153645819
Mobilais t.: +371 29479182, +33 674943334
E-pasts: solvita.gulbe [at] liaa.gov.lv%20%20%20%0d%20">solvita.gulbe [at] liaa.gov.lv
fr [at] liaa.gov.lv