Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Alikanhinta 2018" laikā Somijā (Tamperē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, kas norisināsies 2018. gada 24.-27. septembrī Tamperē!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Somijas uzņēmumiem, kā arī būs iespējams apmeklēt starptautisko izstādi "Alihankinta - 2018".

"Alihankinta" ir lielākā Somijas industriālo piegāžu un kooperācijas izstāde, kura šogad atzīmē savas pastāvēšanas 30.gadadienu. 2017. gadā tajā piedalījās apmēram 1000 kompānijas no 20 valstīm, izstādi apmeklēja ap 20 000 apmeklētāju.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

23. septembris Ierašanās Tamperē (individuāli)
24. septembris

Ierašanās Tamperē (individuāli), Somijas uzņēmumu apmeklējumi

25. septembris Somijas uzņēmumu apmeklējumi, izstādes “Alihankinta” apmeklējums, individuālās tikšanās
26. septembris Somijas uzņēmumu apmeklējumi, izstādes “Alihankinta” apmeklējums, individuālās tikšanās
27. septembris Somijas uzņēmumu apmeklējumi, izstādes “Alihankinta” apmeklējums, individuālās tikšanās, atgriešanās Latvijā.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.). Izstādes apmeklējums ir bezmaksas, ja tiek veikta iepriekšēja reģistrācija. Ja iepriekšēja reģistrācija netiek veikta, tad ieeja izstādē maksā 20 EUR (t.sk. PVN).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

Alise Barvika
LIAA pārstāvniecības Somijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Somijā
Kaisaniemenkatu 13, 00100 Helsinki, Suomi
Tālrunis: +371 29285669
E-pasts: alise.barvika [at] liaa.gov.lv