Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Advanced Design & Manufacturing Expo" laikā Kanādā (Toronto)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Kanādā, kas norisināsies 2019. gada 1.-8. jūnijā Toronto!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Kanādas uzņēmumiem, kā arī būs iespējams apmeklēt vairākas starptautiskās izstādes un ar tām saistītos pasākumus.

Izstādes "Advanced Design & Manufacturing Expo" laikā Toronto, 4.–6. jūnijā norisināsies piecas atsevišķas tematiskās izstādes:

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

  • 1. - 2. jūnijs, pārlidojums Rīga- Toronto;
  • 3. jūnijs, uzņēmumu apmeklējumi, individuālās tikšanās;
  • 4. - 6. jūnijs, izstāžu apmeklējumi un individuālās tikšanās;
  • 7.jūnijs, uzņēmumu apmeklējumi, individuālās tikšanās;
  • 8. jūnijs, atgriešanās Latvijā

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus, izstāžu apmeklējumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (uzņēmējdarbība) programmas atbalsta apjoms: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u, kā arī De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti līdz 2020. gada 1. jūnijam (ieskaitot) par atbalstāmām darbībām, kas īstenotas līdz 2020. gada 29. februārim (ieskaitot). Maksājuma pieprasījums LIAA ir jāiesniedz ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

UZŅĒMUMIEM SAŅEMOT ATBALSTU NEDRĪKST BŪT VID NODOKĻU PARĀDI.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

Irena Cirule
Commercial Officer | Agente Comerciale
Embassy of Canada | Ambassade du Canada
Adrese: Baznīcas 20/22, Riga LV-1010
Tālrunis: +371 67813962; +371 67813945 
Mobilais t.: +371 26662885 
E-pasts: irena.cirule [at] international.gc.ca