Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Elfack 2017" laikā Zviedrijā (Gēteborgā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā starptautiskās izstādes "ELFACK 2017" laikā! Tirdzniecības misija norisināsies 2017. gada 9. –12. maijā.

Starptautiskā izstāde „ELFACK - 2017” notiks š.g. 9. - 12. maijā, Gēteborgas izstāžu kompleksā. Tā ir lielākā Ziemeļeiropas elektrotehnikas, elektronikas un enerģētikas nozaru piegāžu un kooperācijas izstāde.

Izstādē katru gadu piedalās apmēram 1000 kompānijas, izstādi katru gadu apmeklē vidēji 23 000 apmeklētāju.

Izstādes galvenā tematika ir elektroapgāde, instalācija, apgaismojums, elektrotīklu un sakaru drošība, e-mobilitāte un pakalpojumi nosauktajām nozarēm.

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizēts izstādes apmeklējums, tikšanās ar Zviedrijas uzņēmumiem, kā arī ir paredzēti Gēteborgas reģiona uzņēmumu apmeklējumi.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (piemēram vietējais transports u.c.).

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: andris.alksnis [at] liaa.gov.lv