Eksportspēja: Attīstīs moduļu būvniecību

Lielbritānijas tirgus SIA WWL Houses paverot plašas iespējas; jāattīsta ražošanas jaudas, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. SIA WWL Houses, kas ražo koka paneļu mājas un koka logus, plāno sākt moduļu būvniecību un iekarot Skandināvijas un Lielbritānijas tirgus. Uzņēmums ir strauji palielinājis koka produkcijas eksporta apjomus, 2013. gadā tā kopējais eksporta apjoms bija aptuveni 3,6 miljoni eiro, kas bija trīs reizes lielāks nekā 2012. gadā. Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) konkursā Eksporta un inovācijas balva 2014 SIA WWL Houses startē kategorijā Eksportspējīgākais komersants lielo/vidējo komercsabiedrību grupā.


Dubultos apgrozījumu


Līdz ar moduļu būvniecības sākšanu uzņēmums plāno dubultot kopējo apgrozījumu un būtiski palielināt eksportspēju. 


«Pagājušajā gadā uzņēmuma kopējais neto apgrozījums bija 6,4 miljoni eiro, bet šogad līdz gada vidum mums bija sasniegti jau gandrīz pieci miljoni eiro. Bijām plānojuši visus desmit miljonus, iespējams, ka tos nesasniegsim, bet gadu pabeigsim vismaz pagājušā gada līmenī. Desmit miljonus noteikti sasniegsim nākamajā gadā, bet, kad sāksim moduļu ražošanu, tad varam plānoto apgrozījumu dubultot, sasniedzot 20 miljonus eiro,» optimistiski ir noskaņots SIA WWL Houses īpašnieks Ivars Reinhards. Uzņēmuma jaudas ļaujot saražot vienu moduli dienā. Sākotnēji ir plānots saražot 10–12 moduļus mēnesī, vēlāk jaudu varētu palielināt un mēnesī ražot aptuveni 20–25 moduļus, par iecerēm modulārajā būvniecībā stāsta I. Reinhards. 


«Nepieciešamās tehnoloģijas moduļu ražošanai uzņēmumā daļēji jau ir uzstādītas, vēl vajadzīgas investīcijas ražošanā aptuveni 200–300 tūkstošu eiro apjomā, ko plānojam saņemt no Lauku atbalsta dienesta (LAD). Attiecīgajām LAD atbalsta programmām pieteiksimies decembrī. Esam jau saņēmuši vairākus pasūtījums moduļu ēkām, piemēram, vienam hospitālim Zviedrijā, kas tiks būvēts divos stāvos. Moduļu mājas var būvēt līdz pat astoņu stāvu augstumam,» stāsta uzņēmuma vadītājs. 


Zemāka pašizmaksa


«Ražotne ir uzbūvēta īpaši atbalstāmā teritorijā, izmantojot Eiropas fondu līdzdalība, tāpēc uzņēmumam ir zemāka ražošanas pašizmaksa. Tāpat ir izveidotas trīs ražotnes karkasa māju, koka logu un moduļu izgatavošanai, kuras viena otru papildina, menedžments un mārketings visām trim ražotnēm ir viens. Mums ir laba klientu bāze gan Skandināvijā (galvenokārt Zviedrijā), gan Lielbritānijā, Dānijā, Norvēģijā, arī Francijā un Šveicē, turklāt darbs garantēts visās sezonās. Ja vienā valstī uznāk ziema, mēs varam mierīgi strādāt citā, kur laika apstākļi ir piemēroti,» stāsta I. Reinhards, informējot, ka «kopumā no ES fondiem ražošanas attīstībai uzņēmums jau ir saņēmis tuvu pie miljons eiro.» 


 

Visu rakstu Attīstīs moduļu būvniecību
 lasiet 2014.gada 3.novembra laikrakstā Dienas Bizness.

Attēli: