Eksporta darbnīca

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros

2014. gada 7. martā
Gulbenes novada domē 
Adrese: Gulbene, Ābeļu iela 2

Semināra mērķis ir paplašināt Latvijas uzņēmēju zināšanas par eksporta uzsākšanu, iepazīstinot ar teorijas niansēm un praktiskiem piemēriem eksporta uzsākšanā un attīstīšanā.

Aicinām pieteikties Latvijas uzņēmumu īpašniekus, eksporta speciālistus, mārketinga speciālistus un citus interesentus, kas plāno uzsākt vai vēlas attīstīt eksporta aktivitātes.

Semināra tēmas:

Kompānijas profils. Uzņēmuma mājas lapa, produktu apraksts, buklets angļu valodā u.c.
Produkti. Kā izvēlēties produktus eksportam un kā tos sagatavot (kvalitāte, apjomi, izejvielas, iepakojums, transports u.t.t.)?
Tirgi un to izpēte. Kā pētīt tirgus? Informācijas resursi, atbalsta organizācijas. Kāda informācija ir jānoskaidro?
Eksporta stratēģija. Kāpēc nepieciešams tādu izstrādāt? Kas stratēģijā ir galvenais?
Eksporta plāns un tā realizācija. Produkta un iepakojuma pielāgošana tirgum, piemēroti mārketinga materiāli (mājas lapa, produktu katalogi, kas veidoti mērķa tirgus valodā un atbilst mērķa tirgu gaumei, kultūrai, prasībām, u.c.).
Saskarsme ar ārvalstu partneriem. Sarakste, sazvanīšanās, vizītes, kā arī biznesa kultūra un tās īpatnības konkrētajās valstīs.
Pakalpojumu eksports. Atšķirības salīdzinājumā ar preču eksportu.

Attēli: