The Economist / Norway

Žurnāla The Economist Intelligence Unit apskats par Norvēģiju šeit.