Dzīvības zinātņu uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Health BIO" laikā Somijā (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dzīves zinātņu uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, kas norisināsies pasākuma "Health BIO 2017" ietvaros 2017. gada 5. - 6. septembrī Turku. 

Pasākumu "Health BIO 2017" no 2007. gada organizē Somijas dzīves zinātņu klasteris “Health BIO”. Pasākumā piedalās Skandināvijas un Baltijas biotehnoloģiju uzņēmumi, kuri fokusējas uz veselību. “Health BIO 2017” piedalīsies 200 – 250 dalībnieki no farmācijas, diagnostikas un medicīnisko tehnoloģiju uzņēmumiem un tiksies ar investoriem no citām Eiropas valstīm.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu atpazīstamību dzīves zinātņu investoru vidē un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Pasākuma programma šeit. 2016. gada pasākuma dalībnieki - https://www.b2match.eu/healthbio2016/participants.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

  • darbinieku komandējuma izdevumi (transports, naktsmītne, dienas nauda) un citām izmaksām.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.


Pieteikšanās līdz 8. jūnijam.

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane [at] liaa.gov.lv