Dzīvības zinātņu un ar to saistīto pakalpojumu un start-up uzņēmumu tirdzniecības misija Itālijā (Triestē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dzīvības zinātņu un ar to saistīto pakalpojumu un start-up uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Itālijā, kas norisināsies starptautiskās konferences - kontaktbiržas "Meet in Italy for Life Sciences 2019" norises laikā 2019. gada 16. - 18.oktobrī Triestē.

Konference – kontaktbirža "Meet in Italy for Life Sciences" notiek jau 6. gadu un tā pulcina uzņēmējus, pētniecības institūtus, start-upus un investorus no 37 pasaules valstīm.

Tiek aicināti piedalīties sekojošu sektoru pārstāvji - farmācija / uzturoloģija, medicīniskās iekārtas, bioloģija / biotehnoloģijas, IT risinājumi veselības aprūpei, medicīna, veselība un labsajūta, kā arī ar šiem sektoriem saistītās aktivitātes.

Pasākumu organizē virkne Itālijas uzņēmēju organizāciju sadarbībā ar tirdzniecības un investīciju veicināšanas institūcijām un nozares klasteriem. Dalība bez maksas.

Sīkāka informācija mājas lapā: https://meetinitalylifesciences.eu/en/

Pasākuma laikā notiks uzņēmēju kontaktbiržas, nepieciešams reģistrēties līdz 7. oktobra plkst. 13:00 šeit.

Paralēli notiks investoru forums “The Italian Healthcare Venture Forum – Bootcamp 2019”, kā arī dažādi tematiski semināri. 16. oktobrī notiks konference par veselības aprūpes attīstības jautājumiem "From genomic to epigenetic: the future of medicine", sīkāka informācija par programmu atrodama šeit.

Tirdzniecības misijas programma:

15.10.2019.
Ierašanās Triestē                  

16.10.2019.
9:00 – 11:00 Dalība atklāšanas konferencē “From genomic to epigenetic: the future of medicine” / Ierašanās Triestē (ar avioreisiem no Rīgas un Triesti)
11:00 – 18:30 Dalība kontaktbiržā “Meet in Italy for Life Sciences“ / dalība tematiskajos semināros

17.10.2019.
9:30 – 18:30 Dalība kontaktbiržā “Meet in Italy for Life Sciences“ / dalība tematiskajos semināros
19:00 – 22:00 Dalība biznesa seminārā – tīklošanas pasākumā

18.10.2019.
9:30 – 12:30 Dalība kontaktbiržā “Meet in Italy for Life Sciences“ / dalība investoru forumā “The Italian Healthcare Venture Forum – Bootcamp / Atgriešanās Rīgā

19.10.2019.
Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete ap 300 EUR, viesnīca 90 – 130 EUR / nakts).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Maija Helde, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28600268
E-pasts: maija.helde [at] liaa.gov.lv

Andra Minkeviča
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Republikas vēstniecība Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Tālrunis.: +371 29256983
Tālrunis.: +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica [at] liaa.gov.lv