Dzīvības zinātņu nozares uzņēmumu tirdzniecības misija starptautiskās konferences - kontaktbiržas "Meet in Italy for Life Sciences" laikā Itālijā (Boloņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina dzīvības zinātņu un ar to saistīto pakalpojumu un start-up uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā starptautiskās konferences - kontaktbiržas "Meet in Italy for Life Sciences 2018" norises laikā Itālijā, kas norisināsies 2018. gada 10. - 12. oktobrī Boloņā!

Konference – kontaktbirža “Meet in Italy for Life Sciencesnotiek jau 5. gadu un tā pulcina uzņēmējus, pētniecības institūtus, start-upus un investorus no 31 pasaules valsts.

Tiek aicināti piedalīties sekojošu sektoru pārstāvji - farmācija / uzturoloģija, medicīniskās iekārtas, bioloģija / biotehnoloģijas, IT risinājumi veselības aprūpei, medicīna, veselība un labsajūta, kā arī ar šiem sektoriem saistītās aktivitātes.

Pasākumu organizē virkne Itālijas uzņēmēju organizāciju sadarbībā ar tirdzniecības un investīciju veicināšanas institūcijām un nozares klasteriem. Dalība bez maksas.

Sīkāka informācija mājas lapā: https://meetinitalylifesciences.eu/en/

10. un 11. oktobrī notiks uzņēmēju kontaktbiržas, nepieciešams reģistrēties līdz 1. oktobrim šeit.

Paralēli notiks investoru forums “Healthcare Venture Forum 2018”, kā arī dažādi tematiski semināri. 12. oktobrī notiks konference par veselības aprūpes attīstības jautājumiem “Digital transformation in medicine: average is dead!”, sīkāka informācija par programmu atrodama šeit.

Tirdzniecības misijas programma
9.10.2018                            
Ierašanās Turīnā (ar avioreisiem no Rīgas uz Boloņu vai ar tiešajiem reisiem uz Milānu vai Bergamo un vilcienu uz Boloņu)
10.10.2018
9:00 – 11:00 Dalība atklāšanas konferencē “Investment trends in healthcare” / Ierašanās Turīnā (ar avioreisiem no Rīgas un Boļoņu)
11:00 – 18:30 Dalība kontaktbiržā “Meet in Italy for Life Sciences“ / dalība investoru forumā “Healthcare Venture Forum”
11.10.2018
9:30 – 18:30 Dalība kontaktbiržā “Meet in Italy for Life Sciences“ / dalība investoru forumā “Healthcare Venture Forum”/ dalība biznesa seminārā – tīklošanas pasākumā
12.10.2018
9:30 – 18:00 Dalība konferencē “Digital transformation in medicine: average is dead!”/ individuālās tikšanās / atgriešanās Rīgā
13.10.2018
Atgriešanās Rīgā

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. Aptuvenās ceļa un uzturēšanās izmaksas: aviobiļete 200 – 300 EUR, vilciens ap 60 EUR, viesnīca 100 – 150 EUR / nakts).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Maija Helde, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 28600268
E-pasts: maija.helde [at] liaa.gov.lv

Andra Minkeviča
Pārstāvniecības vadītāja Itālijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Republikas vēstniecība Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Italia
Tālrunis.: +371 29256983
Tālrunis.: +39 3338286965
E-pasts: andra.minkevica [at] liaa.gov.lv