Doing business in the U.S. (2013) (HSBC)

HSBC, PwC ziņojums par uzņēmējdarbības vidi un iespējām ASV (2014) šeit.