Doing business in UAE 2013 (HSBC)

HSBC bankas  ziņojums par uzņēmējdarbības vidi un iespējām AAE (2015) šeit.